miércoles, 20 de agosto de 2014

Frases para reflexionar 35

'Know all the theories, master all the techniques, but as you touch a human soul be just another human soul'
   Carl Gustav Jung

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario!